Wednesday, November 14, 2018

น้ำยาล้างแอร์

   coilcare   
 

   น้ำยาล้างแอร์นวัตกรรมใหม่จากสหรัฐอเมริกา เป็นน้ำยาสูตรเข้มข้น ใช้ล้างชุดคอยล์เย็น (Fan Coil) ของเครื่องปรับอากาศ น้ำยามีประสิทธิภาพสูงในการชะล้างคราบสกปรกให้หลุดร่วง และอาศัยหยดน้ำ (Condensate Moisure) ในชุดคอยล์เย็นเป็นน้ำชะล้าง จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำล้างตาม

   

 

 คุณสมบัติของน้ำยา

• ให้ความปลอดภัยต่อบุคลากรในขณะที่ใช้งาน รวมทั้งกลิ่นไม่ฉุน ไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
• ใช้งานง่ายไม่ว่าเป็นห้องธรรมดา หรือห้องที่ยุ่งยากในการดูแลรักษา
• ไม่เป็นสื่อไฟ ไม่กัดกร่อนทำลายวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งผิวสีฉาบและรักษาอุปกรณ์ไม่ให้เป็นสนิท
• น้ำยาไม่มีฤทธิ์เป็นกรด จึงสามารถใช้ล้างทำความสะอาดได้หลายครั้งตามความต้องการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
• ปรับสภาพการทำงานของเครื่องให้กระจายความเย็นที่สม่ำเสมอ จึงช่วยประหยัดค่าไฟ
• ไม่ต้องใช้น้ำล้างตามหลังจากใช้น้ำยา                                                                                                                                                        

วิธีการใช้งาน

• ให้หยุดเครื่องปรับอากาศก่อนใช้งาน
• อัตราส่วนผสมน้ำยา 1 ส่วนต่อน้ำ 4-10 ส่วน (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งสกปรก)
• ใช้ภาชนะที่ฉีดออกเป็นสเปย์ (หัวฟ๊อกกี้)หรือ เครื่องฉีดน้ำ แบบแรงดันสูงเพื่อให้น้ำยาเข้าถึงส่วนใน ฉีดให้ทั่วพื่นผิว
• หลังจากล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาแล้วทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที แล้วจึงเปิดเครื่องปรับอากาศให้ทำงาน
• กรณีที่เกิดคราบสกปรกหนาแน่น ควรล้างด้วยน้ำยาอีกรอบ

            
อ้างอิงจากสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
แบคทีเรีย staphylococcus aureus

แบคทีเรีย streptococcus faecalis

คุณสมบัติ

  • ให้ความปลอดภัยต่อในขณะที่ใช้งาน รวมทั้งกลิ่นไม่ฉุน ไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้
  • ใช้งานง่ายไม่ว่าเป็นห้องธรรมดา หรือห้องที่ยุ่งยากในการดูแลรักษา
  • ไม่เป็นสื่อไฟ ไม่กัดกร่อนทำลายวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งผิวสีฉาบและรักษาอุปกรณ์ไม่ให้เป็นสนิท
  • น้ำยาไม่มีฤทธิ์เป็นกรด จึงสามารถใช้ล้างทำความสะอาดได้หลายครั้งตามความต้องการ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  • ปรับสภาพการทำงานของเครื่องให้กระจายความเย็นที่สม่ำเสมอ จึงช่วยประหยัดค่าไฟ
  • ไม่ต้องใช้น้ำล้างตามหลังจากใช้น้ำยา

ข้อมูลการติดต่อ

175/157-159 อาคารศุภาลัยเพลส
สุขุมวิท 39 กรุงเทพ ฯ 10110
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
Tel : 02-662-2223 , 085-8129855