Wednesday, November 14, 2018

บริการหลังการขาย

บริการตรวจสภาพเครื่องฟอกอากาศมากกว่า 10 จุด

ตรวจ สภาพฟิวเตอร์, ทำความสะอาดฟิวเตอร์,ทำความสะอาดเซลล์, ตรวจมอร์เตอร์หรือโบลเวอร์พร้อมใบพัด, ตรวจ Voltage ของเซลล์, ตรวจสภาพโดยรวมภายในตัวเครื่อง, ตรวจและทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง, ตรวจสอบจุดยึดที่เชื่อมกับตัวอาคารหรือจุดอื่น